Historie

Historie jazzu v Praze a Mánesu

Hudební styl jazz vnikl na počátku 20. století v afroamerické komunitě na jihu USA, propojením afrických a evropských hudebních stylů. Původ slova jazz je nejasný, jedno z vysvětlení je, že se jedná o zkomoleninu názvu parfému Jas(mine) populárního v té době v kolébce jazzu New Orleansu, ale berme toto vysvětlení s mírnou nadsázkou.

Jazz jako hudební forma se do Prahy dostával na svých začátcích jen pozvolna. První zmínka o jazzu pochází pravděpodobně z názvu písně Wentery Jazz zkomponovanou v roce 1919 Otakarem Samkem. Nicméně v této prvotní fázi se v Praze za jazz označovala víceméně veškerá soudobá hudba, která měla rytmickou složku. 

Rectangle 3 copy 3 7
Rectangle 3 copy 3 4

Asi nejvýraznější Česká hudební postava spojená s jazzem od 30. let (kdy se začala formovat skutečná Pražská jazzová scéna) je osobnost Jaroslava Ježka. Ježek započal svou kariéru studiem skladby a hry na klavír na Pražské konzervatoři. V meziválečném období odjel do Paříže, kde se nejenom bavil po místních kabaretech a nočních podnicích, ale sám v nich předváděl své hudební umění. V Paříži také objevil pro svou budoucí autorskou kariéru jazz.

Ježkovo jméno je pevně spjato s budovou Mánesu. Ve 30. letech minulého století Prahu zasáhla hospodářská krize a těžce dopadla i na celou hudební scénu, jednou z postižených organizací byl i spolek pro moderní hudbu, který musel uzavřít svůj sál a tím se moderní autoři ocitli takříkajíc bez přístřeší. 

V této nelehké situaci se skupina hudebních autorů (ve které byl i Jaroslav Ježek) rozhodla požádat předsedu spolku výtvarných umělců Mánes, Emila Filu o možnost pořádání koncertů v budově Mánesu. Toto byla ve své době revoluční myšlenka, nebylo zvykem pořádat koncerty jinde než v koncertních síních. Emil Fila tuto myšlenku podpořil a tím vznikla hudební skupina Mánesa. Na tuto tradici, která trvala až do začátku 2. světové války, navazuje Jazzová večeře v Mánesu. Na závěr snad ještě podotkneme, že hrát budeme na restaurované koncertní křídlo Steinway, na které hrával i samotný Jaroslav Ježek. 

Rectangle 3 copy 5 2