Art Restaurant Mánes

Komplex prostor pro kulturní prezentaci Mánes byl postaven spolkem výtvarných umělců Mánes, který byl založen už v roce 1887.

Na místě Šítkovských mlýnů a vodárenské věže byla postavena nová budova. Podmínkou pro povolení stavby bylo zachování průtoku řeky a zbourání staré stavby. 

Architektonický návrh zpracoval předseda spolu Mánes Otakar Novotný a ve svém návrhu představil funkcionalistickou budovu přirozeně napojenou na historickou kamennou věž. I přes komplikace při bourání mlýna se nová galerie otevřela po 16 měsících, v říjnu 1930.

Budova je situovaná podobně jako původní mlýny a citlivě navazuje na renesanční vodárenskou věž. Vyniká nečekanými pohledy na město, které umocňují úzké pochozí terasy podél budovy. Kdekoliv sedíte nebo stojíte, máte se na co dívat.

V letech 2012–2014 byla provedena celková rekonstrukce, která budově vrátila podobu z 30. let. Navázala tak na opravy spodní části domu a zpevnění mostní konstrukce pod hladinou v polovině 90. let. 

Rectangle 3 copy
Rectangle 3 copy 2 1

Ústředním prostorem budovy je hlavní výstavní síň, navržená pro pořádání výstav různých výtvarných uměleckých oborů na světové úrovni. Výstavní síň prochází ve své centrální části do úrovně 2. patra a je osvětlena prosklenou ocelovou sedlovou střechou. Ve spodním podlaží jsou dva multifunkční prostory pro pořádání projekcí, přednášek, workshopů, aukcí, menších výstav ap. Obnovena byla původní restaurace s terasou a stropními freskami Emila Filly. V prostoru kavárny je umístěno opravené klavírní křídlo Steinway z roku 1897. V 1. patře se nacházejí komfortní kancelářské prostory a v ochozu vznikl obchod se sortimentem výtvarného umění a designu.

Mánes znovu ožívá a vrací se do něj umění i hudba – zrestaurovaný klavír Steinway, na který hrál Jaroslav Ježek, večer rozeznívá restauraci při Večeři s Jazzem s těmi nejlepšími pražskými jazzmany. 

Mánes je spolu se Štítkovskou vodárenskou věží zapsán v Seznamu kulturních památek ČR a chráněn jako nemovitá památka